A home without SOUL is just a house!


Alle schilderijen worden geleverd met attest van echtheid.  Leveringen vanaf € 500 zijn GRATIS in België, met de meeste zorg door onze eigen transportdienst.

All paintings are delivered with a certificate of originality and uniqueness. All orders of € 500 or more are delivered free of charge in Belgium, with the utmost care by our own delivery service.

Download
Catalogus - catalogue
Download hier onze volledige catalogus
Download our full catalogue here
Dieter Verspeelt Abstracte kunst.pdf
Adobe Acrobat document 23.4 MB

Prosperity Waves, 60 x 120 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Deze golf brengt voorspoed met zich mee.  De golf verwijst naar de zee, die er soms dreigend kan uitzien, maar tegelijkertijd ook heel wat rijkdommen biedt. De zee kan zeer krachtig uit de hoek komen, maar tegelijkertijd is het ook een bron van rust.

This wave brings prosperity. The wave refers to the sea, which can sometimes look threatening, but at the same time also offers a lot of richness. The sea can be very powerful, but at the same time it is also a source of rest.

 

995,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Passion On The Move, 80 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Rood is de kleur bij uitstek om passie uit te beelden, en daarnaast is het zeker een blikvanger in het interieur.  Door de verschillende tinten, aanwezig in dit werk, lijkt de passie naar ons toe te komen in een oneindige spiraalvorm.  Dit werk grijpt ons onmiddellijk vast en laat ons niet meer los.

Red is the color par excellence to express passion, and it is certainly an eye-catcher in the interior. Because of the different shades present in this work, the passion seems to come to us in an infinite spiral form. This work immediately grabs us and does not let us go

 

895,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Squares And Structures, 80 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Een ware samensmelting van vormen en structuren met een ondertoon in dambordpatroon.  Dit is een uitzonderlijk werk.  Door de omliggende kader laat dit werk toe om letterlijk jouw interieur een plaatsje te geven in dit werk.  Uniek op alle vlakken dus!

A true amalgamation of shapes and structures with an undertone in checkerboard pattern. This is an exceptional work. Through the surrounding framework, this work allows you to literally give your interior a place in this work. Unique in all areas!

 

895,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Hashtag Art, 80 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Wat is de definitie van kunst?  Dit is zeer persoonlijk, en dit werk geeft die discussie letterlijk en figuurlijk meer diepgang.  De verschillende lagen met elk hun eigenheid brengen een speciale dimensie naar voren op dit doek.

What is the definition of art? This is very personal, and this work literally and figuratively gives more depth to that discussion. The different layers, each with their own character, bring a special dimension to this canvas.

 

895,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

The Color Black, 80 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Zwart is geen kleur, je hoort het wel eens vaker.  Maar is dat ook wel zo?  En als dat zo is, is het wel de ideale achtergrond om de pure kleuren tot hun recht te laten komen, zelf in deze eenvoudige compositie.

Black is not a color, you hear it more often. But is that also true? And if so, it is the ideal background for the pure colors to come into their own, in this simple composition.


 

895,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Disk Covery, 140 x 210 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

De ontdekking van de cosmos, zo lijkt het wel.  Maar zoals steeds nodigen onze werken uit tot eigen interpretatie.  Een blikvanger wordt het zeker door zijn afmetingen.  De ijsbreker om elk boeiend gesprek mee te starten.  Misschien is het toch nog een heuse 'Ontdekking'?

The discovery of the cosmos, it seems. But as always our works invite our own interpretation. It will certainly become an eye-catcher due to its dimensions. The icebreaker to start any fascinating conversation. Maybe it is still a real 'Discovery'?

 

 

2.250,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Sculpted On 28, 2x 100 x 100 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Er gaat een strakke soberheid van dit werk uit, maar toch weet het zijn mannetje te staan.  Het werk schittert in elk modern, strak interieur, en brengt op een tegenstrijdige manier rust in het interieur, ondanks de vrij grote afmeting van het werk.  De lijnen zijn in reliëf gesculpteerd op de achtergrond van midden grijs (28%).

There is a tight austerity in this work, but still, it knows how to stand its ground. The work shines in every modern, sleek interior, and brings rest to the interior in a contradictory way, despite the rather large size of the work. The lines are sculpted on the background of medium gray (28%).

 

 

 

 

1.495,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Let's Sea..., 100 x 100 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Deze abstracte weergave van de zee en de lucht straalt een oneindigheid uit.  De rust aan het oppervlak die zijn roots vindt in de woelige zee die eronder schuilgaat.

This abstract representation of the sea and the sky radiates an infinity. The peace on the surface that finds its roots in the turbulent sea that lies beneath it.

995,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Pink Papers, 50 x 70 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

De drager van dit werk is papier, en de hoofdkleur is duidelijk roze.  De drukte van de achtergrond wordt ingetoomd door de aanwezigheid van de eerder strakke ronde vormen, en wordt verder afgebakend door de kader en de passe-partout.  Het afwisselend gebruik van licht en schaduw geeft een mooie diepte aan het werk.

 

The surface of this work is paper, and the main color is clearly pink. The bustle of the background is curbed by the presence of the rather tight round shapes, and is further delimited by the frame and the passe-partout. The varied use of light and shadow gives a nice depth to work.

 

 

475,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Blueprint, 2 x 90 x 90 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Dit werk lijkt bij nader inzicht vrij ruw afgewerkt.  We kleuren niet binnen de lijntjes met dit werk.  Het lijkt wel een grondplan dat nooit werd voltooid.  Door zijn ietwat ruigere uitstraling is dit werk dan ook zeer gepast om in een interieur met een strak of industrieel karakter te worden geplaatst.

 

This work seems fairly roughly finished on closer inspection. We do not color within the lines with this work. It seems like a floor plan that was never completed. Because of its somewhat rougher appearance, this work is therefore very appropriate to be placed in an interior with a sleek or industrial character. 

 

1.299,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

The Meeting, 2 x 100 x 100 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Deze twee doeken komen elkaar tegen, en ontdekken dat ze toch heel wat gemeen hebben.  De grootste ontdekking is dat ze eigenlijk pas een geheel vormen als ze samen zijn.  De kracht die ze samen uitstralen is veel sterker dan wat ze elk apart slechts zouden kunnen bereiken.  Een ontmoeting, die tot nieuwe inzichten leidt.

 

These two canvasses meet each other, and discover that they have a lot in common. The biggest discovery is that they actually only form a whole when they are together. The power they radiate together is much stronger than what they each individually could only achieve. An encounter that leads to new insights.

 

 

1.499,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Round III, 3 x 40 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Alle goede dingen bestaan uit drie, hoor je wel eens zeggen. En dit is in dit werk zeker zo.  Het vormt een prachtig geheel, dat nog versterkt wordt door de doorlopende kleurband bovenaan het werk.  Deze eerder donkere en zware band wordt teruggedrongen door de lichte achtergrond, die de witte elementen wil ondersteunen, om hen zo naar voor te schuiven.  Het werk bestaat dus uit drie cirkels, drie panelen, en drie elementen per paneel.  Het getal drie is dus hier zeker een constante, evenals de ronde vormen.

 

All good things consist of three, you sometimes hear say. And this is certainly true in this work. It forms a beautiful whole, which is reinforced by the continuous color band at the top of the work. This rather dark and heavy band is pushed back by the light background, which wants to support the white elements, in order to push them forward. The work thus consists of three circles, three panels, and three elements per panel. The number three is certainly a constant here, as are the round shapes.

 

1.099,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Pink To Red, 60 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Dit werk lijkt wel het bovenaanzicht van een krater.  Hier wel geen donkere kleuren die een vurige massa omringen, maar eerder de tinten van rood, die staan voor liefde en passie.  Deze passie verzamelt zich rond deze kern en lijkt er zich aan te spiegelen.  Hoe verder van de kern, hoe meer andere kleuren hun intrede maken.

 

This work looks like the top view of a crater. Here there are no dark colors that surround a fiery mass, but rather the shades of red, which stand for love and passion. This passion gathers around this core and seems to mirror itself. The further from the core, the more other colors make their appearance.

 

745,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Caught In The Middle, 100 x 100 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Dit werk straalt door zijn eenvoud, en leent zich daarom perfect om elk interieur vorm te geven.  De kern van dit werk tekent zich af tegen een zeer neutrale achtergrond, waardoor de essentie van dit werk vervat zit in de kern.  De gelaagde rand lijkt broos, maar slaagt er toch in om het geheel in balans te houden.  Kracht en fragiliteit gaan hier hand in hand.

 

This work radiates through its simplicity, and therefore lends itself perfectly to giving shape to any interior. The core of this work is set against a very neutral background, so that the essence of this work is embedded in the core. The layered edge seems fragile, but still succeeds in keeping the whole in balance. Strength and fragility go hand in hand here.

 

995,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Highway To Nowhere, 60 x 60 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

De reis op zich is soms belangrijker dan de bestemming.  Dit werk leert ons, dat we soms ook eens moeten bijsturen.  De doelen van vandaag, zijn niet altijd deze van morgen.  Gaandeweg kunnen deze worden bijgesteld.  Het is dan ook belangrijk, dat we op weg naar onze doelen, ook om ons heen blijven kijken.  In het werk zie je de verschillende ‘rijstroken’ die geen begin, nog einde schijnen te hebben, en die een landschap doorkruisen, waarin de patronen steeds veranderen.  

 

The journey itself is sometimes more important than the destination. This work teaches us that sometimes we also have to make adjustments. Today's goals are not always those of tomorrow. Gradually these can be adjusted. It is therefore important that we continue to look around us on the way to our goals. In the work you see the different 'lanes' that seem to have no beginning, end, and that cross a landscape in which the patterns constantly change.

 

495,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

New Fruits Of Labor, 80 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

De vruchten van de noeste arbeid bevinden zich hier in de onderste laag.  De inspanningen die we dagdagelijks leveren leggen de basis om de dingen te kunnen verwezenlijken waar we van dromen.  Het werk symboliseert het feit dat met de juiste inspanningen, we veel meer kunnen bereiken, en dat elk mooi resultaat het gevolg is van een lang proces.  Niets gaat vanzelfs, maar niets is onmogelijk.  

 

The fruits of the hard labor are here in the bottom layer. The efforts that we make on a daily basis lay the foundation for realizing what we dream of. The work symbolizes the fact that with the right efforts, we can achieve much more, and that every good result is the result of a long process. Nothing goes without saying, but nothing is impossible.

 

795,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Border Control, 90 x 90 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

De aandacht in dit werk wordt naar de kern van het werk getrokken.  Deze is echter vaag en licht van kleur, en de uiteindelijke kracht en kleurenweelde speelt zich vooral in de randen af.  De randen houden de touwtjes in handen en nemen de zuiverste tinten van de kleuren op.  Verrassend genoeg, wordt de kern hierdoor wel ‘in de verf’ gezet, of hoe eenvoud het toch nog haalt van de overvloed.  

 

The attention in this work is drawn to the core of the work. However, it is vague and light in color, and the ultimate strength and color richness takes place mainly in the edges. The edges hold the reins and take on the purest shades of the colors. Surprisingly enough, this makes the core 'in the paint', or how simplicity it still gets from the abundance.

 

995,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Journey Of Three, 40 x 50 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

In dit werk, zien we op abstracte wijze drie figuren verschijnen.  Zij verkennen onbekend terrein, terwijl elk van hen hun plaats opeist.  De linkse, meer dominant ogende figuur, wordt bewonderd door zijn volgers, maar steunt ook op hen.  Zij helpen hen, elk binnen hun mogelijkheden, om de groep als geheel sterken en completer te maken.  Wie zal tijdens de volgende ontdekkingstoch vooraan lopen?

 

In this work, we see three figures appear in an abstract way. They explore unknown territory, while each of them claims their place. The left, more dominant-looking figure, is admired by his followers, but also relies on them. They help them, each within their possibilities, to make the group as a whole stronger and more complete. Who will be at the front during the next discovery?

 

495,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Eye Opener, 60 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan.

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

In de ovale structuur, die verwijst naar een oog, zien we een variatie aan elementen, die, ondanks hun eigenheid qua vorm, grootte en kleur, er toch in slagen om een kleurrijk en harmonieus geheel te vormen.  Elk element binnen deze ovale structuur neemt zijn plaats in, zonder de ander te onderdrukken.  Je kan ze bekijken als individuen die samenwerken en door hun verscheidenheid het geheel kracht bijzetten.

 

In the oval structure, which refers to an eye, we see a variety of elements that, despite their individuality in shape, size and color, still manage to form a colorful and harmonious whole. Every element within this oval structure takes its place without suppressing the other. You can view them as individuals who work together and, through their diversity, add the whole power.

 

745,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

All Eyes On You, 60 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Dit is één van de eerder zeldzame figuratieve werken van de kunstenaar.  Dit portret trekt meteen de aandacht door de grote heldere ogen die iedereen met een doordringende, vastberaden blik meteen meenemen in het werk.  Het werk zoekt op die manier contact met zijn ‘toeschouwer’ en laat deze niet meer los.

 

This is one of the rather rare figurative works of the artist. This portrait immediately attracts attention through the large bright eyes that everyone with a penetrating, determined look immediately take into the work. In this way, the work seeks contact with its 'spectator' and does not let it go.

 

1.099,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Resume, 2 x 80 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Een samenvatting van verschillende technieken zien we hier verschijnen in dit tweeluik.  Het aanwezige contrast in dit werk komt tot uiting, waardoor de ronde vorm op de voorgrond treedt, op een bedje van goud.  Of zo lijkt het toch.  Op een subtiele manier doorbreekt een veelheid aan kleuren deze gouden achtergrond.  In een poging om hun plaats op te eisen, blijven ze echter slechts subtiel aanwezig, maar de aandacht opeisen, dat moeten ze overlaten aan de kern van neutraal grijs.   

 

A summary of different techniques can be seen here in this diptych. The contrast in this work is expressed, whereby the round shape comes to the fore, on a bed of gold. Or so it seems. In a subtle way, a multitude of colors breaks through this golden background. In an attempt to claim their place, however, they remain only subtly present, but demanding attention, they must leave it at the core of neutral gray.

 

1.395,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Fields Of Crops 100 x 150 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Een eindeloos landschap lijkt zich hier voor te stellen.  In de weiden zien we ontelbare kleuren die het landschap mee vorm geven.  Grote cirkels, zoals die veel voorkomen in de werken van de kunstenaar, eisen hun plaats op, als waren het graancirkels, die toch nog altijd een zeker mysterie met zich meedragen.

An endless landscape seems to be here. In the meadows we see countless colors that shape the landscape. Large circles, as they often appear in the works of the artist, claim their place, as if they were crop circles, which still carry a certain mystery with them.

 

1.295,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Golden Boy, 100 x 120 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Dit portret is zeer aanwezig in jouw interieur.  Hij verwelkomt al jouw gasten op een subtiele manier, zonder te oordelen, hij groet iedereen met gesloten ogen en maakt geen onderscheid.  In alle bescheidenheid vormt hij toch een ware blikvanger, en zijn gouden gloed symboliseert een zekere vorm van luxe.  Spreken is zilver, zwijgen is goud.

This portrait is very present in your interior. He welcomes all your guests in a subtle way, without judging, he greets everyone with their eyes closed and makes no distinction. In all modesty he is still a real eye-catcher, and his golden glow symbolizes a certain form of luxury. Speech is silver, silence is golden.

 

1.695,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Ebony And Ivory, 100 x 100 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Twee kleuren die mooi samengaan. Vaak worden ze vernoemd als verwijzing naar de blanke en de zwarte bevolking.  In dit werk worden ze perfect samengebracht, en dragen ze in gelijke mate mee aan het slagen van het geheel. 
Two colors that go together nicely. Often they are mentioned as a reference to the white and the black population. In this work they are brought together perfectly, and contribute equally to the success of the whole.

895,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Dancing Till Midnight, 60 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Het decor van een kleurrijke dansvloer.  Dit werk brengt kleur en beweging in elk interieur.  Een krachtig werk, vol met typische stijlkenmerken van de kunstenaar. 
The decor of a colorful dance floor. This work brings color and movement to every interior. A powerful work, full of typical stylistic features of the artist.

695,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Abundance, 60 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Er gaat een ware overdaad uit van dit werk.  De themakleuren zijn goud en zilver die in een dikke structuur aanwezig zijn.  Dit is luxe die onze muren siert.  Oerklassieke edelmetalen, die elkaar op een hedendaagse manier aanvullen.
There is a great deal of this work. The theme colors are gold and silver that are present in a thick structure. This is luxury that decorates our walls. Oerklassical precious metals, which complement each other in a contemporary way.

525,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Best Of Both Worlds, 90 x 90 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

In dit werk zien we twee elementen die vaker worden gebruikt door de kunstenaar.  De cirkelvorm is duidelijk aanwezig, evenals de structuurelementen die de cirkel omringen.  Het is een combinatie die zeker de aandacht weet te trekken, en duidelijk de stempel draagt van de kunstenaar. 
In this work we see two elements that are used more often by the artist. The circular shape is clearly present, as are the structural elements that surround the circle. It is a combination that certainly attracts attention, and clearly bears the stamp of the artist.

795,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Blank Space, 60 x 120 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Dit werk blijft graag vrij neutraal.  Door de lichte kern van het werk laat het heel wat ruimte voor interpretatie.  Het werk past zich onmiddellijk aan aan zijn omgeving, maar verrijkt op een heel subtiele manier ook de deze omgeving.  Een werk die spontaan een glimlach op uw gezicht zal toveren, en een zekere rust uitstraalt.
This work likes to remain quite neutral. The light core of the work leaves a lot of room for interpretation. The work immediately adapts to its environment, but also enriches the environment in a very subtle way. A work that will spontaneously put a smile on your face, and exudes a certain calm.

695,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Blue Apple, 60 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Hier wordt met een nieuw ontdekt kleurenpallet gewerkt;  Een mengeling van kleuren op een turquoise achtergrond.  De vormen zijn herkenbaar en trekken ongetwijfeld de aandacht, mede door de manier waarop ze diepte creëren binnen het geheel.
Here we work with a newly discovered color palette; A mix of colors on a turquoise background. The shapes are recognizable and undoubtedly draw attention, partly because of the way in which they create depth within the whole.

495,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Broad View, 80 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

In tegenstelling van wat de titel beweert, roept het werk ons op om een brede kijk te houden op wat om ons heen gebeurt.  Het werk vraagt om waakzaam te blijven, en niet te vervallen in een tunnelvisie filosofie.
Contrary to what the title claims, the work calls us to have a broad view of what is happening around us. The work demands to remain vigilant, and not to fall into a tunnel vision philosophy.

545,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Busy Crowd, 40 x 50 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Dit is een uitdrukking van het gevoel dat we krijgen van een drukbezochte stad.  Een massa, van persoonlijkheden, die als een geheel wordt aanschouwd.  Wat hebben zij allen gemeen?  Heel weinig, buiten het feit dat zij allen op één bepaald moment eenzelfde interesse vertonen.  Op het juiste moment, op de juiste plaats.  Allen zo verschillend, maar toch met gemeenschappelijke interesses.
This is an expression of the feeling we get from a busy city. A mass, of personalities, seen as a whole. What do they all have in common? Very little, apart from the fact that they all show the same interest at one particular time. At the right time, in the right place. All so different, but with common interests.

 

425,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Frameless, 100 x 150 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Dit werk heeft geen kader nodig om op te vallen.  De kaders komen terug in het werk zelf en vormen de barrière tussen het koele rood en het warme blauw.  Door de structuur van de blauwe achtergrond, krijgen we het gevoel dat de warmte komt bovendrijven op de koele oceaan.  De koelte verdwijnt op de achtergrond en biedt een platform aan warmte en menselijkheid.  De zilveren kaders bakenen de verschillende warme elementen strak af.  Het zilver legt de nadruk op de waarde van wat wij als ‘warm’ ervaren.
This work does not need a framework to stand out. The frames are reflected in the work itself and form the barrier between the cool red and the warm blue. Through the structure of the blue background, we get the feeling that the heat is coming to the surface of the cool ocean. The coolness disappears in the background and offers a platform of warmth and humanity. The silver frames delineate the different warm elements. The silver emphasizes the value of what we experience as 'warm'.

1.195,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

G Caché, 80 x 100 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

G Caché is Frans voor de verborgen letter 'G'.  Als we het werk van dichtbij gaan bekijken wordt het iets duidelijker.  Door de afwerking met een witte bovenlaag, wordt de inhoud van dit werk als het ware verborgen, waardoor we het werk op verschillende manieren kunnen gaan benaderen;  Niets is wat het lijkt, maar sommige elementen eisen toch hun plaats op.
G Caché is French for the hidden letter 'G'. If we take a close look at the work, it becomes a little clearer. Due to the finish with a white top layer, the contents of this work are hidden, as it were, so that we can approach the work in different ways; Nothing is what it seems, but some elements still claim their place.

795,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Goldrange, 50 x 60cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Dit is de samensmelting van goud en oranje, zoals duidelijk te zien is in dit werk.  De gebruikte technieken, komen wel vaker voor in de werken van de kunstenaar, en zorgen ervoor dat de twee basiskleuren elkaar versterken.
This is the amalgamation of gold and orange, as can clearly be seen in this work. The techniques used are more common in the works of the artist, and ensure that the two basic colors reinforce each other.

495,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Cupper Web, 100 x 100cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Hier wordt gebruik gemaakt van groentinten die de basis van dit werk vormen.  Deze groene omgeving wordt gehuld in een web van brons en kopertinten, wat het geheel een zeer rustieke uitstraling geeft.
Here green shades are used that form the basis of this work. This green environment is covered in a web of bronze and copper tones, which gives it a very rustic look.

895,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Imagine Yellow, 50 x 70cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Stel je voor, een kleur die op de voorgrond treedt.  Door de schitterende mix van kleuren in dit werk, zien we de strijd van geel om de aandacht te trekken.  Door deze strijd, ontstaat een mooie dynamiek op het doek.
Imagine a color that comes to the forefront. Because of the beautiful mix of colors in this work, we see the struggle of yellow to attract attention. Through this battle, a nice dynamic is created on the canvas.

345,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Let's Get Together, 2 x 100 x 100cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

Ook dit werk bewijst opnieuw dat vereende krachten zeer positief kunnen uitdraaien.  Deze twee elementen vragen om bij elkaar te zijn.  Ze voelen dat ze voor elkaar gemaakt zijn, en worden zelfs elkaars spiegelbeeld.  Aan een ander herkent men zichzelf, maar ook door af en toe eens in de spiegel te kijken.
This work also proves once again that combined forces can turn out very positively. These two elements ask to be together. They feel that they are made for each other, and even become each other's mirror image. You can recognize yourself to another person, but also by looking at the mirror once in a while.

1.250,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Ocean Outrage, 50 x 60cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  Afmetingen, zie productnaam bovenaan. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  Dimension: see product name above.

De onstuimigheid van de oceaan was reeds een inspiratiebron voor menig creatieveling.  De oceaan blijft fascineren door de vele kleuren die we er in terugvinden.  Deze kleuren staan ook voor de contrasten die de oceaan in petto heeft.  De verwoestende kracht van de oceaan staat in schril contrast met het feit, dat diezelfde oceaan een belangrijke rol speelt in ons bestaan.
The turbulence of the ocean was already a source of inspiration for many creatives. The ocean continues to fascinate because of the many colors that we find in it. These colors also represent the contrasts that the ocean has in store. The devastating power of the ocean is in stark contrast to the fact that the same ocean plays an important role in our existence.

395,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1