Pink To Red, 60 x 80 cm VERKOCHT - SOLD

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  

Dit werk lijkt wel het bovenaanzicht van een krater.  Hier wel geen donkere kleuren die een vurige massa omringen, maar eerder de tinten van rood, die staan voor liefde en passie.  Deze passie verzamelt zich rond deze kern en lijkt er zich aan te spiegelen.  Hoe verder van de kern, hoe meer andere kleuren hun intrede maken.

 

This work looks like the top view of a crater. Here there are no dark colors that surround a fiery mass, but rather the shades of red, which stand for love and passion. This passion gathers around this core and seems to mirror itself. The further from the core, the more other colors make their appearance.

 

0,00 €

  • Uitverkocht/Sold out