Over RT Factory


Bij RT Factory in Wondelgem kan je terecht om van jouw huis een ware thuis te maken.  Je vindt er de mooiste moderne en veelal abstracte kunstwerken en andere, unieke en steeds handgemaakte decoratieve objecten.  RT Factory stelt deze voor tijdens tentoonstellingen in de thuisbasis Wondelgem (nabij Gent), maar vaak ook op locatie tijdens beurzen en evenementen.  Door een aantal unieke samenwerkingen kan je ook telkens een wisselende selectie uit onze collectie ontdekken bij onze locatiepartners.  

 

Naast de vaste collectie schilderijen van Dieter Verspeelt, organiseren wij op regelmatige basis ook tentoonstellingen met gastkunstenaars.  Altijd iets nieuws om te ontdekken dus.

 

De aankoop van een schilderij is niet iets wat men dagelijks doet en daarom is het ook belangrijk dat je de juiste keuze kan maken.  Tijdens de tentoonstellingen in Wondelgem (steeds in aanwezigheid van de kunstenaar) stellen wij, in een uniek concept, de kunstwerken tentoon in een echt interieur.  Dat geeft al een beter beeld van hoe de schilderijen in een interieur tot hun recht komen.  Uiteraard is elk interieur uniek, en daarom komen wij graag met een door jou gemaakte selectie aan schilderijen langs, vergezeld van een flinke dosis advies, om uiteindelijk tot de juiste finale selectie te komen.  Want een tevreden klant, dat is wat bij ons centraal staat.

 

Elk uniek schilderij wordt trouwens ook geleverd met een attest van echtheid, gesigneerd door de kunstenaar zelf.

 

Naast onze unieke kunstwerken, kan u bij ons ook terecht voor een selectie van heerlijke, betaalbare wijnen, die je in de supermarkt niet vindt.

 

 


About RT Factory


At RT Factory in Wondelgem (The ART creator) you can go to make your home a real home. You will find the most beautiful modern and mostly abstract artworks and other, unique and ever handmade decorative objects. RT Factory presents these during exhibitions in the home base Wondelgem (near Ghent), but often also on location during exhibitions and events. Through a number of unique collaborations, you can always discover a changing selection from our collection at our location partners.


In addition to the permanent collection of paintings by Dieter Verspeelt, we also organize exhibitions with guest artists on a regular basis. Always something new to discover.

Buying a painting is not something that you do every day and that is why it is also important that you can make the right choice. During the exhibitions in Wondelgem (always in the presence of the artist) we present, in a unique concept, the artworks in a real interior. This already gives a better idea of how the paintings in an interior come into their own. Of course, every interior is unique, and that is why we like to come along with a selection of paintings made by you, accompanied by a good dose of advice, to finally arrive at the right final selection. Because a satisfied customer, that is what is central to us.

Each unique painting is also delivered with a certificate of authenticity, signed by the artist himself.

 

Besides our unique artifacts, we also offer a fine selection of excellent wines, that you don't find in your local super market.