Busy Crowd, 40 x 50 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  

Dit is een uitdrukking van het gevoel dat we krijgen van een drukbezochte stad.  Een massa, van persoonlijkheden, die als een geheel wordt aanschouwd.  Wat hebben zij allen gemeen?  Heel weinig, buiten het feit dat zij allen op één bepaald moment eenzelfde interesse vertonen.  Op het juiste moment, op de juiste plaats.  Allen zo verschillend, maar toch met gemeenschappelijke interesses.
This is an expression of the feeling we get from a busy city. A mass, of personalities, seen as a whole. What do they all have in common? Very little, apart from the fact that they all show the same interest at one particular time. At the right time, in the right place. All so different, but with common interests.

 

425,00 €

  • Beschikbaar/Available
  • Levertijd: 1-3 dagen/Delivery time: 1 to 3 days1