Benjamin Nollet - Nob_arts.

 

In principe ben ik een autodidactische kunstenaar , maar dit is meer voort gevloeid uit een weidse interesse in alles wat met design en vormgeving te maken heeft. Mijn opleiding als interieurvormgever heb ik genoten aan de hogeschool Bijloke te Gent. De interesse om kunst te maken is eigenlijk ontsproten uit het zoeken naar proporties en verhoudingen van vlakken en volumes. Deze inspireren mij in het zien van nieuwe invalshoeken en benaderingen van mijn projecten. Omgekeerd is dit eveneens het geval.. Architectuur is een kunst waarin lijnen ,vlakken , volumes ,schaduwen en lichtinval  een heel belangrijke rol spelen. Deze visie is gelinkt aan vele  kunsten.

 Heel veel van mijn werken zijn gebaseerd op geometrische vormgeving. Deze is geleidelijk aan ontstaan uit een proces van ontwerpen en tekenen. Een paneel met mooie verhoudingen en corresponderende kleuren. Mijn gevoel speelt hierin een grote rol. Actuele thema's en dagelijkse ondervindingen zijn daardoor vaak verwerkt in de vormgeving.

 Verschillende stijlen zijn van toepassing in mijn oeuvre.. Mijn hoofdstijl is geometrisch abstract met mooi afgelijnde vlakken en levendige kleuren. Vaak verwerk ik verschillende niveaus  in mijn werken , 3D gevormd als het ware. Andere werken zijn meer "out of the box" conceptmatig , waarin de abstractie en free your mind  spirit terug komt.

Kunstwerken moeten boeien, aandacht opeisen en fantasie opwekken... !

 

 Ontdek zijn werk hier

Discover his work here

 

Benjamin Nollet - Nob_arts.

Basically I am a self-taught artist, but this has more resulted from a vast interest in everything related to design and styling. My training as an interior designer, I followed at the ‘Bijloke’ college in Ghent. The interest for making art originates actually from the search for proportions and ratios of forms and volumes. This inspires me to see new perspectives and approaches to my new projects. Conversely, this is also the case Architecture is an art in which lines, surfaces, volumes, shadows and light play a very important role. This vision is linked to many arts.

 

Many of my works are based on geometric design. This has gradually emerged from a process of designing and drawing. A panel with beautiful proportions and corresponding colors. My sense plays a big role. Current issues and daily experiences are therefore often incorporated in the design.

 

Different styles are applicable to my work. My main style is geometric abstract with beautiful contoured surfaces and vibrant colors. I often incorporate various levels in my work, 3D shaped, as it were. Other works are more "out of the box" conceptual, in which abstraction and a ‘free your mind’ spirit comes back.

 

Artworks must captivate, demand attention and excite imagination ...!