Igor Tcholaria

 

Ik ben geboren in 1959, in de kustplaats Ochamchiri aan de Zwarte Zee in de Kaukasus. Mijn vader was een landbouwer en mijn moeder, een griffier. Mijn jeugd was leuk. We klommen in de bergen. Wanneer de rivier overstroomde, bouwden we kleine dammen en speelden  piraatgevechten. Echter, het leven, over het algemeen, was vrij patriarchaal, en  het grootste evenement van het jaar was toen het Moscow Circus naar de stad kwam. De dieren, clowns in hun levendige kostuums, en behendige acrobaten prikkelden mijn verbeelding en werden favoriete personages in veel van mijn schilderijen.
Mijn artistieke vaardigheden werden opgemerkt op school en ik kreeg een plaats op de Sukhumi School of Art. In die tijd was er redelijk veel competitie om er toegelaten te worden en de docenten waren uitstekend. Ver weg van de vernauwingen van het leven in een hoofdstad , werden we geleerd over kunstenaars die geen officiële erkenning genoten. Het was daar dat ik voor het eerst de grote vroeg-20e eeuwse Franse kunst ontdekte, en er leerde van te houden. Mijn leraar, de kunstenaar Givi Ghergaya, had een enorme invloed op me.
Na het afstuderen aan de Sukhumi School, vervolgde ik mijn studie aan Sint-Petersburg Mukhin Institute, maar bracht net zo veel tijd in de Hermitage, het van de om er de impressionisten en Europese Oude Meesters te bestuderen en te kopiëren.
Toen de Perestrojka begon, werd ik een van de eerste artiesten die straat portretten maakte. Ik werd gespot door een galeriehouder uit Italië waar ik dan mijn eerste solo-show mocht opzetten. Daarna volgde een uitnodigingen voor Robinsons, een toonaangevende galerie in de Belgische stad Knokke, en mijn samenwerking begon met de Nederlandse galeriehouder Mark Peet Visser. Ik heb ook tentoongesteld in de gevierde Roy Miles London  Gallery. In de afgelopen 25 jaar heb ik deelgenomen aan een groot aantal internationale shows in verschillende landen, evenals in Moskou.
Mijn kunstwerken behoren nu tot collecties over de hele wereld, waaronder die van beroemdheden zoals Luciano Pavarotti, Jean-Pierre Richard, Gérard Depardieu, Madonna en John Galliano, bekende sport- en zakenmensen, en gewoon kunstliefhebbers. Ik heb ook een internationale wedstrijd gewonnen en schilderde twee grote panelen voor 's werelds grootste cruiseschip, de Queen Mary 2.

Igor Tcholaria

 

I was born in 1959, in the Black Sea coastal town of Ochamchiri in the Caucasus.  My father was a farmer and my mother, a court secretary. My childhood was fun. We climbed mountains.  When the river flooded, we built small dams and staged pirate fights. However, life, on the whole, was fairly patriarchal, and so the biggest event of the year was when the Moscow Circus came to town. The animals, clowns in their vibrant costumes, and agile acrobats fired my imagination and became favourite characters of many of my paintings.

 

My artistic skills were noticed at school and I gained a place at the Sukhumi School of Art. In those days getting in there was quite competitive and the teachers were excellent. Far away from the strictures of capital life, we were taught about artists who did not enjoy official approval. It was there that I first discovered and came to love great early-20th century French art. My teacher, the artist Givi Ghergaya, had a huge influence over me.

 

After graduating from the Sukhumi School, I continued my studies at St Petersburg’s Mukhin Institute, but spent just as much time at the Hermitage, studying and copying the Impressionists and European Old Masters.

 

When perestroika started, I became one of the first artists doing street portraits.  I was spotted by a gallery owner from Italy where I was to put on my first solo shows. Next followed invitations to Robinsons, a leading gallery in the Belgian town of Knokke, and my collaboration began with Dutch gallery owner Mark Peet Visser.  I also exhibited at celebrated dealer Roy Miles’s London gallery. Over the past 25 years I have taken part in a great many international shows in various countries, as well as in Moscow.

 

My artworks are now in collections all over the world, including those of celebrities such as Luciano Pavarotti, Jean-Pierre Richard, Gérard Depardieu, Madonna, and John Galliano, well-known sports and business personalities, and simply art lovers. I also succeeded in winning an international competition and painted two vast panels for the world’s largest cruise liner, the Queen Mary 2.