My Green Side

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

80 x 100 cm

Gratis levering door RT Factory in België!

Free delivery by RT Factory in Belgium!

De naam van het schilderij maakt een rechtstreekse verwijzing naar de hoofdkleur die werd gebruikt.  Tegelijkertijd neemt het schilderij ons ook mee naar de natuur, en is het een interpretatie van hoe wij deze natuur zouden kunnen waarnemen.  Op een abstracte manier worden hier verschillende silhouetten geschetst, die allen het totaalbeeld versterken.

The name of this painting refers to the main color that was used.  At the same time, this painting takes us back to nature and gives us an impression of how we can interpret our view on nature.  In a abstract way, several figures are sketched, that all enforce the total picture.

 

 

795,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Prosperity Wave

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

60 x 120 cm

Gratis levering door RT Factory in België!

Free delivery by RT Factory in Belgium!

Deze golf brengt voorspoed met zich mee.  De golf verwijst naar de zee, die er soms dreigend kan uitzien, maar tegelijkertijd ook heel wat rijkdommen biedt. De zee kan zeer krachtig uit de hoek komen, maar tegelijkertijd is het ook een bron van rust.

This wave brings prosperity in our lives. The wave, as a symbol of the sea, that can be treathening, but at the same time, a great source of welth. The sea can take us by surprise, showcasing it's unseen power, but it is also a haven of rest and peace.

 

 

595,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Intersection

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

100 x 100 cm

Gratis levering door RT Factory in België!

Free delivery by RT Factory in Belgium!

Een explosie van felle kleuren in een grafische samenstelling, overgoten met vrolijke figuurtjes, vormen de blikvanger in elk interieur.  Prachtig in een moderne omgeving, maar evenzeer een blikvanger die elke neutrale ruimte meteen transformeert. 

An explosion of bright colors in a graphic composition, covered with fun drawings, make the eyecatcher in any interior.  Stunning in a modern environment, but most definitly the talk of the town that transform every plain room.

 

 

995,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Blank Space

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

60 x 120 cm

Gratis levering door RT Factory in België!

Free delivery by RT Factory in Belgium!

Dit werk blijft graag vrij neutraal.  Door de lichte kern van het werk laat het heel wat ruimte voor interpretatie.  Het werk past zich onmiddellijk aan aan zijn omgeving, maar verrijkt op een heel subtiele manier ook de deze omgeving.  Een werk die spontaan een glimlach op uw gezicht zal toveren, en een zekere rust uitstraalt.

This painting likes to stay rather neutral.  The lightness of its core, leaves a lot of room for interpretation.  This work adapts to its surroundings, but enriches these surroundings in a subtile way.  A paintings that makes you smile, and offers a certain relaxing atmosphere.

 

 

695,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

G Caché

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

80 x 100 cm

Gratis levering door RT Factory in België!

Free delivery by RT Factory in Belgium!

G Caché is Frans voor de verborgen letter 'G'.  Als we het werk van dichtbij gaan bekijken wordt het iets duidelijker.  Door de afwerking met een witte bovenlaag, wordt de inhoud van dit werk als het ware verborgen, waardoor we het werk op verschillende manieren kunnen gaan benaderen;  Niets is wat het lijkt, maar sommige elementen eisen toch hun plaats op.

G Caché is French for 'hidden G'.  If we take a closer look at this painting, it all becomes clearer.  The white finish of the painting hides the real contenance of this work, what makes us interpretate this work in various ways.  Nothing is quite what it seems, but some elements do claim their own spot.

 

795,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Rose Garden

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

100 x 100 cm

Gratis levering door RT Factory in België!

Free delivery by RT Factory in Belgium!

De kleuren in dit werk nemen ons mee naar de tuin. Naar een romantische tuin vol zachte tinten. Een soort utopia, dat hier, door dit werk, in een tastbare vorm wordt voorgesteld.

The colors in this work take us to the garden. To a romantic garden full of soft tones. A kind of utopia, which, through this work, is presented in a touchable form.

895,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Broad View

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

80 x 80 cm

 

 

 

545,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Close To You

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

90 x 90 cm

Gratis levering door RT Factory in België!

Free Delivery by RT Factory in Belgium!

Dit schilderij straalt een ongelooflijke aantrekkingskracht uit. Door de verschillende lagen waaruit dit werk is opgebouwd, komt het werk als het ware naar ons toe. Dit is de perfecte huisgenoot, waar je steeds kan op rekenen, en die gegarandeerd het gespreksonderwerp wordt bij iedereen die het mag aanschouwen.

This painting has an incredible appeal because of the different layers that were used to create it. It really comes towards you. This painting is your perfect roommate, and you can really count on it at any time. It will surely be the talk of the town for anyone that will view it.

795,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Blocked Off

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

50 x 50 cm

De creatieve expressie van de kunstenaar wordt hier in goede banen geleid door de strakke structuur eromheen. Het werk speelt zich dus af op twee niveaus, zowel qua vorm als qua inhoud. Een boeiende samenwerking die leidt tot een verassend resultaat.

The creative expression of the artist is guided here by the tight structure around it. The work thus works on two levels, both in terms of

form and content. A fascinating collaboration that leads to a surprising

result.

 

 

 

 

 

 

 

325,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Planet Bronze

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

60 x 80 cm

Gratis levering door RT Factory in België!

Free delivery by RT Factory in Belgium!

Deze planeten worden gehuld in een jasje van brons. Het robuuste karakter van brons beschermt hen, maar laat hen toch nog toe dat zij schitteren en hun eigenheid proberen op de voorgrond te brengen. Sterke karakters, verschillend, maar toch verenigd in een mooi geheel.

These planets are shrouded in a bronze jacket. The robust character of bronze protects them, but still allows them to shine and try to bring their own character to the fore. Strong characters, different, yet united in a beautiful whole.

 

 

 

 

 

 

595,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Come Forward

 Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

80 x 80 cm

Gratis levering in België door RT Factory!

Free delivery in Belgium by RT Factory!

 

 

 

 

595,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Skyline

 Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

40 x 80 cm

Deze skyline duikt op tegen een dreigende lucht, en vormt zo een totaalplaatje van een deze drie torens die tegen deze kleurrijke achtergrond helemaal tot hun recht komen.  City slickers, deze is voor jullie!

 

This skyline appears against a threatening sky, and forms complete picture  of these three towers that come stand out against this colorful background. City slickers, this is for you!

 

 

 

 

475,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Crossing

 Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

40 x 80 cm

 

 

 

445,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Blue Apple

 

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

60 x 80 cm

 

Hier wordt met een nieuw ontdekt kleurenpalet gewerkt. Een mengeling van kleuren op een turquoise achtergrond.  De vormen zijn herkenbaar en trekken ongetwijfeld de aandacht, mede door de manier waarop ze diepte creëren binnen het geheel.

 

Here, a newly discovered color palette is being worked out; A mixture of colors on a turquoise background. The shapes are recognizable and undoubtedly attract attention, partly because of the way they create depth within the whole.

 

 

495,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Getting There

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

90 x 90 cm

De typische ronde vormen die wel vaker voorkomen in het werk van de kunstenaar, zijn ook hier aanwezig.  Ze verschijnen in een ‘landschap’ die een beetje chaotisch kan worden genoemd, met de bedoeling om toch een beetje orde en structuur te brengen in het geheel.  De beweging van de figuren gebeurt opwaarts, waardoor deze een zekere positiviteit uitdragen.

The typical round forms that appear more often in the artist's work are also present here. They appear in a "landscape" that can be called a bit chaotic, with the intention of bringing a little peace and structure into the whole. The movement of the figures takes place upward, giving them a certain positive attitude

 

 

 

 

675,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Small World

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

70 x 100 cm

We zeggen wel vaker eens dat het een kleine wereld is.  Meestal in gevallen waarbij we denken dat toeval een belangrijke rol speelt.  Maar is dat wel zo?  Brengt toeval ons samen, of leven we eigenlijk elk in onze kleine wereld, waardoor ‘toevallige’ ontmoetingen, slechts een kwestie van tijd zijn?

We sometimes say that it's a small world. Usually in cases where we think that coincidence plays an important role. But is that true? Does coincidence bring us together, or do we actually live in our own little world, making "casual" encounters just a matter of time?

 

 

 

 

695,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Around The Globe

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

100 x 120 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Deze reis rond de wereld toont ons dat het belangrijk is om onze eigen wereld rondom onszelf op te bouwen, maar zonder te vergeten dat de kern, nog steeds uitgroeit tot een groter geheel.  Dit is een waarschuwing, dat de wereld veel ruimer is dan dit wat wij er zelf van maken.

This trip around the world shows that it is very important to build up our own world, however, we can not forget that the core of our world, spreads out to be part of a bigger whole.  This is a warning, that the world is much larger than what we make of it.

895,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Shining In The Rain

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

70 x 100 cm

Gratis levering door RT Factory in België

Free Delivery by RT Factory in Belgium

De onderliggende kleuren binnen deze samenstelling laten zich niet geheel op de achtergrond verdringen door de zilveren regen die neerdaalt.  Door hun krachten te bundelen, komen ze sterker naar voren, waardoor ze uitgroeien tot het meest opvallende element in deze samenstelling.  Ze vormen de achtergrond, die onze zilveren regen een podium biedt om op de voorgrond te treden.  Een unieke samenwerking, waardoor het contrast van beide lagen leidt tot een prachtig geheel.

The underlying colors within this composition are not completely displaced in the background by the silver rain that descends. By combining their forces, they emerge more strongly, making them the most striking element in this composition. They form the background that offers our silver rain a stage to come to the forefront. A unique collaboration, which makes the contrast of both layers a beautiful whole.

 

 

595,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Melting Point

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

50 x 100 cm

Gratis levering door RT Factory in België

Free delivery by RT Factory in Belgium

We kennen allemaal wel dat punt, waar we niet voorbij willen.  Het smeltpunt, die het overschrijden van de grens aangeeft.  Een omslag in onze gemoedstoestand, die negatief kan zijn, maar evengoed een positieve wending kan aangeven, zoals in dit werk.  Dit wordt hier versterkt door het gebruik van felle kleuren onder een gloed van zilver.

We all know that point, which we do not want to pass. The melting point, which indicates the crossing of the border. A reversal in our state of mind, which can be negative, but may also indicate a positive turn, as in this work. This is enhanced by the use of bright colors under a glow of silver.

 

575,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Long Time No See

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

60 x 80 cm

Dit werk kwam tot stand in de zomer en is een ode aan de regen.  De regen zorgt voor kleur en variatie in ons landschap en is dus eigenlijk op vele gebieden van levensbelang.  Het gebrek aan regen, kan het natuurlijke kleurenpallet doen vervagen.  In dit werk krijgt de blauwe regen een podium, met in zijn kielzog de vele mooie kleuren, die hun bestaan aan deze regen danken.

 

This work came about in the summer and is an ode to the rain. The rain creates color and variation in our landscape and is therefore in many areas of vital importance. The lack of rain can fade the natural color palette. In this work, the blue rain has a stage, with in the background, its many beautiful colors, which thank their existence to this rain.

 

495,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Desert Story

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

70 x 100 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

De korrelige structuur neemt ons mee naar de woestijn.  Deze woestijn staat steevast voor uithoudingsvermogen.  We verlaten onze gestructureerde basis op weg naar een onbekend avontuur.  In de verte duiken de sporen op van wat een nieuw landschap schijnt te worden.  De verdere invulling ligt echter bij onszelf. 

This grainy structure takes us on a journey to the desert.  This desert sure represents stamina.  We leave our structured base on our way to the unknown adventure.  In the distance we see traces of a nex landscape.  The further completion of this landscape will be subject to our own accomplishments.

 

575,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Bright Escape

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

100 x 120 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

 

895,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Triangle

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

3 x 50 x 50cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Deze drie werkjes vormen een mooi geheel.  Ongeacht uit welke hoek je ze wil bekijken.  Ze blijven de aandacht opeisen. 

 These three masterpieces do come together as one.  No matter from what angle they are looked at.  They keep on drawing your attention.

625,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Abundance

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

60 x 80 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

 Er gaat een ware overdaad uit van dit werk.  De themakleuren zijn goud en zilver die in een dikke structuur aanwezig zijn.  Dit is luxe die onze muren siert.  Oerklassieke edelmetalen, die elkaar op een hedendaagse manier aanvullen.

 

This painting tells a story of pure luxury.  The main colors are gold and silver, brushed on as a very thick structure.  This is pure luxury that decorate our walls.  The legendary tones of gold and silver, brought together in a contemporary way.

525,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Soft Tones

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

60 x 80 cm

Laat je meeslepen door de zachte tonen in dit werk.  Dit werk draagt duidelijk de handtekening van de kunstenaar, maar gaat op zoek naar harmonie in de kleuren. 

 

Get carried away by these soft tones.  This painting sure shows the signature of the artist, but the painting is on the lookout for a harmony between the soft colors.

475,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

UHO (Unidentified Hanging Object)

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

100 x 150 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Dit werk laat zich moeilijk definiëren.  Het is een samenloop van technieken, waarvan het eindresultaat open is voor interpretatie.  Het werk is weldegelijk aanwezig, en maakt dit ook duidelijk door zijn grote afmetingen.  Wie ontrafelt het mysterie dat dit werk met zich meebrengt?

 

This work is difficult to define. It is a combination of techniques, the end result is open to interpretation.
The work sure is present, and makes this clear by its large dimensions. Who unravels the mystery that this work entails?

1.099,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Frameless

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

100 x 150 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Dit werk heeft geen kader nodig om op te vallen.  De kaders komen terug in het werk zelf en vormen de barrière tussen het koele rood en het warme blauw.  Door de structuur van de blauwe achtergrond, krijgen we het gevoel dat de warmte komt bovendrijven op de koele oceaan.  De koelte verdwijnt op de achtergrond en biedt een platform aan warmte en menselijkheid.  De zilveren kaders bakenen de verschillende warme elementen strak af.  Het zilver legt de nadruk op de waarde van wat wij als ‘warm’ ervaren.

 

This work does not require a frame to stand out. The frames are reflected in the work itself and form the barrier between the cool blue and rich red tones. The structure of the blue background, makes us feel as if the warmth floats on the cool ocean. The coolness disappears in the background and provides a platform for warmth and humanity. The silver frameworks define the warm elements tightly. Silver emphasizes the value of what we experience as 'warm'.

 

 

1.195,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Uncover

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

2 x (80 x 120cm) + 1 x (100 x 120cm)  totale oppervlakte/ total dimension:  260 x 120 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Dit werk wil in eerste instantie indruk maken door de grootte.  We zien een ‘planeet’ die opkomt zoals een zon, en zijn kracht en welvaart uitstuurt over het heelal.  Dichtbij de planeet zien we zilveren accenten die naarmate ze verder van de planeet verwijderd zijn, veranderen in goud en veel talrijker worden.  Hier gaat de positieve boodschap van uit, dat wanneer het zilver, dat de planeet ons schenkt, door ons goed besteed wordt, kan leiden tot goud, als we er voldoende inspanning willen voor doen. 

 

This work impresses in the first instance by its size. We see a "planet" which rises like a sun, that sends its strength and prosperity to the universe. Near the planet we see silver accents, but as they are further away from the planet, they turn into gold and they are much more numerous. Here we get the positive messag, that if the silver that is given to us is put to good use, it can lead to gold, if we are willing to make sufficient effort.

 

 

2.199,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Good Times Ahead

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

100 x 150 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

We zien een verwoest stadsbeeld.  Of net niet?  Deze stad bouwt zich terug op, vanaf de grond.  De dreigende lucht lijkt een zware uitdaging te worden, maar door de ruiten en achter de donkere lucht zien we een zonovergoten lucht.  De immer aanwezige zon als teken van hoop.  De onderdrukking zal al snel plaats ruimen voor vrijheid en positivisme.

 

We see a devastated cityscape. Or not? The city rebuilds itself from the ground up. The threatening sky seems to be a tough challenge, but through the windows and behind the dark sky we see a sunlit sky. The ever-present sun as a sign of hope. The suppression will soon be replaced by freedom and positivism.

 

 

995,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Triplets

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

3 x 40 x 80 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Dit werk drukt ons met de neus op de feiten.  Wanneer we de drie doeken van het drieluik apart bekijken, zullen we nogal snel oordelen dat het drie dezelfde zijn (drieling).  Wanneer we deze in combinatie bekijken, zien we echter dat er weldegelijk verschillen zijn, en dat de doorlopende lijnen de doeken met elkaar verbinden.  Het werk roept bij deze op om niet te snel te oordelen, maar de zaken meer in detail te gaan bekijken.

 

This work forces us to face the facts. When we look at the three canvases of the triptych separately, we will decide rather quickly that they are the same (triplets). When we look at this combined, we see that there are certainly differences, and that there are connecting lines that bind the canvases together. The work calls for it to not to judge too quickly, but to look more to each detail.

 

 

995,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Bright Storm

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

80 x 80 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Een aanvaring van verschillende kleuren, elk met hun eigenheid, zetten de positiviteit van dit werk letterlijk in de verf.  Het is een eenheid van elementen, die op het eerste gezicht niet zouden kunnen samengaan.  Maar toch komen zij tot een overeenkomst.  Iets wat op het eerste zicht chaotisch lijkt, blijkt toch een perfect geheel te kunnen vormen, zonder dat de individuele elementen hun eigenheid verliezen.  Als een storm die deze verschillende elementen op een hoopje blaast, zonder onderscheid te maken in hun vorm of kleur, maar enkel met het geloof, dat we samen tot een gevarieerd kleurrijk resultaat kunnen komen.

 

A collision of different colors, each with their own identity, is literally painting a picture of the positivity of this work . It is a unity of elements, which would not be able to go together at first sight. Yet they come to an agreement. Although something might seem chaotic at first sight, it appears to make a perfect combination, without the individual elements having to lose their own identity. Like a storm that blows these various elements onto a pile, no matter  their shape or color, but only with the belief that we can come together to create a varied and colorful result.

 

 

495,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Generation Gold

Mixed media on 3D canvas

Dieter Verspeelt

60 x 120 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Het is niet al goud wat blinkt.  Dat hoor je wel eens vertellen, maar toch eist goud een belangrijke rol op in onze samenleving.  Het wordt spreekwoordelijk vaak aangehaald, en heeft altijd een positieve bijklank.  Met dit werk heeft u ook goud in uw handen.  Dit werk trekt de aandacht door de vrije beweging van de ronde elementen, gehuld in een gouden gloed, en afgewerkt met een hoogglansvernis.

 

It is not all gold that shines. You can tell that, but gold still plays an important role in our society. It is often referred to proverbially, and always has a positive character. With this work you also have gold in your hands. This work draws attention by the free movement of the round elements, shrouded in a golden glow, and finished with a high gloss finish.

 

 

 

795,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

Early Sun

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

2 x 80 x 80 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Deze vintage zon, laat zich omringen door de gouden gloed, die een nieuwe dag aankondigt.  Onwetende wat deze dag zal brengen, en of het beter wordt dan gisteren, blijft deze zon steeds van de partij.

 

This vintage sun, surrounded by a golden glow, announcing a new day. Ignorant what this day will bring, and whether it will be better than yesterday, the sun always remains at our side.

 

 

895,00 €

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

On Target

Mixed media on canvas

Dieter Verspeelt

100 x 100 cm

Gratis levering door RT Factory in gans België

Free delivery by RT Factory in Belgium

Recht op het doel af.  Zonder te vergeten wat hiertoe heeft bijgedragen.  We vertrekken nooit vanuit het doel, dat zou de wereld op zijn kop zijn.  We werken naar wat we ons voorop hebben gesteld, en zullen doorzetten, over alle hindernissen heen.  Sommige hindernissen zullen zwaarder zijn dan andere, net zoals de ringen die in dit werk het doel omringen, maar ook deze zwaardere hindernissen zijn te overwinnen, en aanzien we als ervaringen.  Eens het doel bereikt ebben deze hindernissen weg als kringen op het water.

 

Right on target. Without forgetting what has contributed to this. We never depart from the target, which would be the world upside down. We work for what we have set our priorities, and will continue, over all obstacles. Some obstacles will be bigger than others, like the rings that surround the object in this work, but also the bigger obstacles can be overcome and can become experiences. Once the goal is reached these obstacles fade away like circles on the water.

 

 

695,00 €